logo header grey 

Miljömärkningen Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och miljömärker produkter och tjänster inom många olika brancher. Svanenmärket gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter, till exempel klimat, kemikalier och återvinning. Svanen ser kontinuerligt över sina krav och höjer ca var tredje år kraven för att bli Svanenmärkt.
Läs mer om svanen på www.svanen.se

Rosenserien har valt miljömärkningen Svanen för att ...

  • Svanenmärkningen är en av de starkaste miljöutmärkelser en produkt kan få.
  • Svanenmärkta hudvårdsprodukter ska vara lättnedbrytbara i vattenmiljö för att inte skada vattenlevande växter och djur. Detta krav utesluter många vanliga ämnen i traditionell kosmetika. Det finns heller inga garantier att en ekologisk produkt är miljövänlig, den kan innehålla svårnedbrytbara ämnen. Rosenserien går nu ett steg längre och kan garantera att våra ekologiska produkter även är ett bra val för miljön.
  • Svanen har högt ställda krav på vad som får ingå och i vilken mängd med hänsyn till allergi och andra hälsorisker.
  • Svanen ställer krav på miljöanpassade förpackningar.
  • Svanen ställer krav på god kvalitet, det räcker inte att produkten är ett bra val ur miljösynpunkt – den måste fungera också.
  • Svanen är en nordisk märkning som drivs på uppdrag av Regeringen. Bolaget är icke vinstdrivande.
  • Svanen kontrollerar hela produktionskedjan/kretsloppet, från råvaror och produktion till förpackningmaterial, slutprodukt och miljöpåverkan när den spolas ut i våra vattendrag.
  • 97 % av Sveriges befolkning känner till Svanenmärkningen.

 

Svanen och ekologisk hudvård

Svanens syfte är att göra så stor skillnad för vår miljö som möjligt. Då endast en liten del av all hudvård som säljs är ekologisk skulle krav som bara kan uppnås för ekologiska produkter inte göra någon större skillnad. Det finns självklart både sämre och bättre syntetiska ingredienser och Svanen har valt att bedöma varje ingrediens, oavsett om den är naturlig eller syntetisk efter dess påverkan på vår miljö och hälsa.

Från 1 juli 2012 kan Svanen även bedöma och godkänna hudvårdsprodukter utifrån ekologiska krav. Självklart har Rosenserien ansökt om denna granskning. Vår ekomärkning visar andel naturligt och ekologiskt certifierat innehåll i alla produkter.

Läs mer om Rosenseriens ekomärkning här.